Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Wytrzymałość materiałów
Learning outcome:
Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych.
Connections with FLO:
  • EN1A_U22
    potrafi korzystać z literatury fachowej oraz źródeł internetowych, w tym norm i regulacji prawnych