Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Chemia fizyczna
Learning outcome:
potrafi przeprowadzić ilościowy opis kinetyki reakcji chemicznej na podstawie otrzymanych danych
Connections with FLO:
  • CE1A_U05
    posiada umiejętność zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych oraz tworzenia ich modeli
  • CE1A_U06
    potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych, potrafi opracować bilanse materiałowe i energetyczne procesów technologicznych oraz oszacować nakład pracy niezbędny do ich realizacji, potrafi dobierać i stosować narzędzia komputerowe do projektowania i modelowania procesowego
  • TC1A_U04
    posiada umiejętność zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych