Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Chemia fizyczna
Learning outcome:
rozumie znaczenie wiedzy podstawowej w rozwoju technologii
Connections with FLO:
  • CE1A_K05
    ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
  • TC1A_K06
    rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii