Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Chemia fizyczna
Learning outcome:
rozumie wkład współczesnej chemii w postęp cywilizacyjny
Connections with FLO:
  • CE1A_K02
    ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej w technologii chemicznej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • TC1A_K06
    rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii