Module learning outcome data:
Code:
M_K004
Category:
Social competence
Module:
Termodynamika chemiczna
Learning outcome:
dostrzega rolę poznawczą termodynamiki w rozumieniu procesów przebiegających w Przyrodzie
Connections with FLO:
  • CE1A_K06
    ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera; podejmuje starania aby przekazać takie informacje w sposób zrozumiały
  • TC1A_K02
    ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej w technologii chemicznej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje