Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Termodynamika chemiczna
Learning outcome:
rozumie relacje pomiędzy teoretyczną wiedzą chemiczną i fizyczną a rozwojem technologicznym
Connections with FLO:
  • CE1A_K02
    ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej w technologii chemicznej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • TC1A_K06
    rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii