Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Termodynamika chemiczna
Learning outcome:
umie określić kierunek zachodzenia reakcji chemicznych
Connections with FLO:
  • CE1A_U06
    potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych, potrafi opracować bilanse materiałowe i energetyczne procesów technologicznych oraz oszacować nakład pracy niezbędny do ich realizacji, potrafi dobierać i stosować narzędzia komputerowe do projektowania i modelowania procesowego
  • TC1A_U02
    rozróżnia typy reakcji chemicznych i posiada umiejętności ich doboru do realizowanych procesów chemicznych
  • TC1A_U05
    potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych