Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Podstawy wytrzymałości materiałów
Learning outcome:
Student zna mechanizmy rządzące zmianami stanów naprężenia i odkształcenia ciała podczas jego obciążania aż do zniszczenia
Connections with FLO:
  • BM1A_W01
    ma wiedzę w zakresie matematyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania
  • BM1A_W02
    ma wiedzę w zakresie podstaw fizyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania