Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Podstawy wytrzymałości materiałów
Learning outcome:
Student ma świadomość konsekwencji na skutek podjętych decyzji, w tym ekonomicznych oraz społecznych
Connections with FLO:
 • BM1A_K01
  rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
 • BM1A_K02
  ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • BM1A_K03
  ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • BM1A_K04
  ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową