Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Metody analiz wytrzymałościowych z wykorzystaniem MES
Learning outcome:
Student potrafi stworzyć odpowiedni model MES analizowanego obiektu
Connections with FLO:
 • BM1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać selekcji i interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
 • BM1A_U03
  potrafi posługiwać się aparatem matematycznym do opisu zagadnień technicznych i procesów technologicznych
 • BM1A_U04
  potrafi wykorzystywać metody statystyki matematycznej do planowania eksperymentów i działań inżynierskich oraz opracowywania różnych wyników badań
 • BM1A_U02
  potrafi dokonywać pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, dokonywać analizy zjawisk fizycznych i interpretować zagadnienia techniczne w oparciu o prawa fizyki