Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Krystalografia i krystalochemia
Learning outcome:
Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz pracę w grupie
Connections with FLO:
  • CE1A_K03
    potrafi sprecyzować swoje zainteresowania, ocenić umiejętności i je wykorzystać, inspirując pracę zespołową
  • TC1A_K05
    ma świadomość odpowiedzialności za zespołowo realizowane zadania