Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Techniki szybkiego prototypowania
Learning outcome:
Potrafi przygotować maszynę do procesu drukowania, nadzorować proces produkcji i przeprowadzić prace wykończeniowe dla technologii SLS.
Connections with FLO:
 • AR1A_U08
  potrafi dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne zadań inżynierskich z zakresu automatyki mi robotyki
 • AR1A_U09
  ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym, szczególnie w zakresie automatyki i robotyki oraz zna zasady bezpieczeństwa i higieny związane z tą pracą
 • AR1A_U11
  potrafi dokonać wstępnej oceny ekonomicznej i szacowania ryzyka podejmowanych działań inżynierskich z zakresu automatyki i robotyki
 • AR1A_U12
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi organizować zespoły do wykonywania wyodrębnionych zadań