Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Chemia nieorganiczna - kurs rozszerzony
Learning outcome:
zna zasady pracy w laboratorium chemicznym oraz elementy analizy chemicznej
Connections with FLO:
  • CE1A_W01
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu chemii, obejmującą chemię nieorganiczną, organiczną, fizyczną i analityczną, niezbędną do zrozumienia i interpretowania podstawowych zjawisk chemicznych, procesów w technologiach chemicznych oraz wykonywania analiz chemicznych,