Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Chemia nieorganiczna - kurs rozszerzony
Learning outcome:
potrafi określić procesy zachodzące w roztworach elekrolitów oraz obliczyć stężenia substancji w takich roztworach
Connections with FLO:
  • CE1A_U01
    posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne