Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Chemia nieorganiczna - kurs rozszerzony
Learning outcome:
rozumie przydatność wiedzy chemicznej
Connections with FLO:
  • CE1A_K05
    ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej