Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Chemia nieorganiczna - kurs rozszerzony
Learning outcome:
potrafi pracować w grupie
Connections with FLO:
  • CE1A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania