Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Historia i teorie sztuki
Learning outcome:
3. Zna chronologię głównych epok artystycznych w historii sztuki europejskiej.
Connections with FLO:
  • KL1A_W04
    Posiada wiedzę szczegółową z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo.
  • KL1A_W20
    Zna historyczno-artystyczne epoki od pradziejów po współczesność. Posiada wiedzę o genezie i funkcjach dzieła sztuki, zna i rozróżnia dziedziny i specyfikę sztuk pięknych.