Module learning outcome data:
Code:
M_W006
Category:
Knowledge
Module:
Historia i teorie sztuki
Learning outcome:
6. Zna i rozumie znaczenie oraz rolę sztuki w procesie kształtowania się kultury.
Connections with FLO:
  • KL1A_W08
    Zna główne kierunki rozwoju kulturoznawstwa.
  • KL1A_W24
    Ma świadomość zróżnicowania kulturowego w skali lokalnej, regionalnej, krajowej, Europy i świata.