Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Historia i teorie sztuki
Learning outcome:
2. Potrafi wyjaśnić i uzasadnić podstawowe procesy decydujące o kształtowaniu się epok artystycznych w historii sztuki.
Connections with FLO:
  • KL1A_U01
    Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł drukowanych i elektronicznych