Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Historia i teorie sztuki
Learning outcome:
4. Potrafi wyjaśnić, jakie znaczenie dla danej epoki mają wybitne dzieła sztuki europejskiej.
Connections with FLO:
  • KL1A_U04
    Rozpoznaje, interpretuje i przeprowadza krytyczną analizę dzieła literackiego, filmowego, plastycznego, muzycznego i teatralnego z zastosowaniem odpowiednich metod, w celu określenia znaczeń tych dzieł, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym.