Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Metody badań strukturalnych
Learning outcome:
Aktywnie zdobywa wiedzę oraz umiejętności analityczne wykorzystując pracę zespołową jak i indywidualną.
Connections with FLO:
  • TC1A_K01
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych