Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Elektrochemia ciała stałego
Learning outcome:
Zna podstawy termodynamiki i kinetyki elektrochemii ciała stałego.
Connections with FLO:
  • IM1A_W16
    Ma elementarną wiedzę z zakresu działania maszyn elektrycznych, elektrycznych systemów pomiarowych, zna podstawowe techniki i przyrządy kontrolno-pomiarowe