Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Elektrochemia ciała stałego
Learning outcome:
Posiada wiedzę dotyczącą właściwości strukturalnych i transportowych ciał stałych o przewodnictwie jonowym i jonowo-elektronowym.
Connections with FLO:
  • IM1A_W16
    Ma elementarną wiedzę z zakresu działania maszyn elektrycznych, elektrycznych systemów pomiarowych, zna podstawowe techniki i przyrządy kontrolno-pomiarowe