Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Podstawy teatrologii, wiedza o muzyce, wstep do sztuk plastycznych
Learning outcome:
Zna podstawowe dziedziny sztuk plastycznych.
Connections with FLO:
  • KL1A_W01
    Posiada podstawową wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki, które tworzą kanon teorii i badań kulturoznawczych.
  • KL1A_W03
    Zna zaawansowaną terminologię dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa.