Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Ochrona przed korozją
Learning outcome:
Rozumie termodynamikę procesów korozji i zna metodykę badań kinetyki oraz mechanizmu procesów korozyjnych
Connections with FLO:
  • IM2A_W15
    Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych inżynierii materiałowej i najistotniejszych nowych materiałach i technologiach materiałowych