Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Ochrona przed korozją
Learning outcome:
Potrafi badać skutki zniszczeń korozyjnych i określać ich przyczyny
Connections with FLO:
  • IM1A_U15
    Potrafi wytworzyć i scharakteryzować materiał o założonych właściwościach użytkowych
  • IM1A_U16
    Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym, zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą, potrafi ocenić wpływ wytwarzanych produktów na bezpieczeństwo obiektów i urządzeń inżynierskich oraz środowiska naturalnego.
  • IM1A_U20
    Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne