Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Ochrona przed korozją
Learning outcome:
Rozumie rolę ochrony przed korozją zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i ekologicznym
Connections with FLO:
  • IM1A_K02
    Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • IM1A_K06
    Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera inżynierii materiałów; podejmuje starania aby przekazać takie informacje w sposób zrozumiały