Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Przekład jako transfer kulturowy
Learning outcome:
Zna rolę przekładu pisemnego jako medium w przekazywaniu treści między kulturami, odpowiedzialne za tworzenie i kształtowanie danej kultury
Connections with FLO:
  • KL1A_W12
    Zna podstawowe relacje zachodzące między głównymi prądami umysłowymi epoki a przemianami dokonującymi się w obszarze kultury i życia społecznego, z uwzględnieniem roli i znaczenia mediów.