Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Metody badań składu chemicznego
Learning outcome:
ma więdzę na temat fizykochemicznych podstaw oraz budowy aparatury i zakresu stosowalności wybranych spektralnych, elektrochemicznych i chromatograficznych metod analizy instrumentalnej
Connections with FLO:
  • IM1A_W03
    Ma podstawową wiedzę z zakresu chemii niezbędną do opisu właściwości substancji i określania ich składu chemicznego
  • IM1A_W07
    Zna metody badań struktury i mikrostruktury materiałów, w tym metody rentgenograficzne, spektroskopowe oraz mikroskopowe
  • IM1A_W09
    Zna metody badań właściwości konstrukcyjnych, optycznych, elektrycznych i cieplnych materiałów, w tym metody wytrzymałościowe oraz termoanalityczne