Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Metody badań składu chemicznego
Learning outcome:
zna zasady pracy w laboratorium chemicznym
Connections with FLO:
  • IM1A_W03
    Ma podstawową wiedzę z zakresu chemii niezbędną do opisu właściwości substancji i określania ich składu chemicznego