Module learning outcome data:
Code:
M_K003
Category:
Social competence
Module:
Metody badań składu chemicznego
Learning outcome:
ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie.
Connections with FLO:
  • IM1A_K03
    Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania