Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Statystyka
Learning outcome:
Zna zasady formułowania hipotez statystycznych oraz metody ich weryfikacji z wykorzystaniem odpowiednich testów statystycznych.
Connections with FLO:
  • CE1A_W02
    ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę i analizę matematyczną, w tym metody matematyczne, niezbędne do opisu procesów chemicznych i wykonywania obliczeń chemicznych