Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Elektrochemia ciała stałego
Learning outcome:
Potrafi pracować w grupie
Connections with FLO:
  • IM1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych
  • IM1A_K05
    Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy