Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Ochrona środowiska w technologii chemicznej
Learning outcome:
Rozumie potrzebę stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w działalności inżynierskiej.
Connections with FLO:
  • CE1A_K02
    ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej w technologii chemicznej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje