Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Szkło i materiały szkliste w budownictwie
Learning outcome:
Student potrafi określić właściwości szklistych materiałów stosowanych w budownictwie oraz podać zakres ich stosowania
Connections with FLO:
  • CB1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych, właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie