Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Nauka o materiałach
Learning outcome:
Posiada umiejętności w zakresie opisu budowy materiałów ceramicznych, metalicznych, polimerowych i kompozytowych
Connections with FLO:
  • CE1A_U01
    posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne
  • CE1A_U05
    posiada umiejętność zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych oraz tworzenia ich modeli