Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Nauka o materiałach
Learning outcome:
Posiada umiejętności w zakresie opisu podstawowych metod otrzymywania materiałów
Connections with FLO:
  • CE1A_U01
    posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne
  • CE1A_U06
    potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych, potrafi opracować bilanse materiałowe i energetyczne procesów technologicznych oraz oszacować nakład pracy niezbędny do ich realizacji, potrafi dobierać i stosować narzędzia komputerowe do projektowania i modelowania procesowego
  • CE1A_U08
    potrafi wykorzystać informacje o surowcach mineralnych oraz materiałach pochodzenia przemysłowego do zastosowania ich w określonych technologiach