Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Nauka o materiałach
Learning outcome:
Potrafi w sposób aktywny i kreatywny zdobywać wiedzę wykorzystując pracę zespołową
Connections with FLO:
  • CE1A_K03
    potrafi sprecyzować swoje zainteresowania, ocenić umiejętności i je wykorzystać, inspirując pracę zespołową
  • CE1A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
  • CE1A_K05
    ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej