Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Maszynoznawstwo ceramiczne
Learning outcome:
Dyspunuje świadomością odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowością do podporządkowania się regułom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Connections with FLO:
  • CE1A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
  • CE1A_K08
    respektuje zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego