Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Matematyka - kurs rozszerzony
Learning outcome:
Umie rozwiązywać układy równań liniowych. Umie rozwiązywać równania różniczkowe zwyczajne liniowe rzędu pierwszego.
Connections with FLO:
  • CE1A_U02
    wykorzystuje wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych i materiałowych, w obliczeniach chemicznych oraz technologicznych