Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Wpływ domieszek i dodatków mineralnych na właściwości kompozytowych materiałów cementowych
Learning outcome:
Student posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne.
Connections with FLO:
  • TC1A_U01
    posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne