Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Metodyka badań technicznych szkieł i powłok amorficznych
Learning outcome:
Student ma podstawową wiedzę z zakresu systemów zarządzania jakością, zakładowej kontroli jakości oraz certyfikacji wyrobów szklanych
Connections with FLO:
  • CE1A_W10
    ma poszerzoną wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych
  • TC1A_W13
    ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, systemów zarządzania jakością, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami oraz zna zasady ochrony prawnej różnych form własności
  • IM1A_W21
    Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej