Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Recykling i utylizacja odpadów
Learning outcome:
Zna rodzaje odpadów, ich klasyfikację oraz sposoby ich unieszkodliwiania.
Connections with FLO:
  • CE1A_W08
    ma wiedzę o surowcach naturalnych i surowcach pochodzenia przemysłowego oraz zasadach ich doboru do danej technologii, a także wiedzę o racjonalnej gospodarce środowiskowej
  • TC1A_W10
    ma wiedzę o surowcach mineralnych i pochodzenia przemysłowego oraz zasadach ich doboru do danej technologii, a także o racjonalnej gospodarce środowiskowej
  • IM1A_W19
    Ma uporządkowaną wiedzę na temat cyklu życia różnych typów materiałów i wyrobów