Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Stalowe konstrukcje budowlane
Learning outcome:
Student potrafi korzytać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych
Connections with FLO:
 • BG1A_U02
  Potrafi ocenić i dokonać zestawienia obciążeń działających na obiekty budowlane.
 • BG1A_U03
  Potrafi poprawnie zdefiniować modele obliczeniowe komputerowej analizy konstrukcji.
 • BG1A_U04
  Potrafi wykonać analizę statyczną konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych. Potrafi wyznaczać częstości drgań własnych dla prostych konstrukcji prętowych.
 • BG1A_U05
  Potrafi poprawnie wybrać narzędzia (analityczne bądź numeryczne) do rozwiązywania problemów analizy i projektowania obiektów budowlanych oraz prowadzenia robót budowlanych.