Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Konstrukcje metalowe
Learning outcome:
Student ma świadomość i odpowiedzialność za skutki działalności projektowej, w tym za podejmowane decyzje
Connections with FLO:
 • BG1A_K01
  Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego.
 • BG1A_K02
  Rozumie potrzebę stałej edukacji; inspiruje intelektualnie inne osoby, organizuje proces ich uczenia się.
 • BG1A_K03
  Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym.
 • BG1A_K05
  Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich. Wykazuje postawę proekologiczną.