Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Zmęczenie materiałów pod kontrolą
Learning outcome:
Student zna współczesną filozofię projektowania konstrukcji poddanych zmęczeniowym obciążeniom eksploatacyjnym w tym filozofię tolerancji uszkodzeń.
Connections with FLO:
 • BM2A_W07
  ma wiedzę z kształtowania elementów maszyn na podstawie kryteriów wytrzymałościowych
 • BM2A_W08
  zna zagadnienia sprężystości, plastyczności i wytrzymałości zmęczeniowej
 • BM2A_W09
  ma wiedzę na temat współczesnych materiałów inżynierskich, kształtowanie ich struktury i własności, zasad doboru materiałów inżynierskich i ich zastosowanie jako elementów maszyn i narzędzi
 • BM2A_W16
  ma wiedzę z zakresu ergonomii, niezawodności i eksploatacji urządzeń mechanicznych
 • BM2A_W17
  posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych