Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Zmęczenie materiałów pod kontrolą
Learning outcome:
Student potrafi przeprowadzić określone normami europejskimi badania własności zmęczeniowych materiałów.
Connections with FLO:
 • BM2A_U10
  potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • BM2A_U11
  potrafi analizować, interpretować, przetwarzać i dokumentować różnorodne dane, w tym zna elementarne zasady analizy sygnałów
 • BM2A_U14
  potrafi oceniać przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w studiowanej dyscyplinie inżynierskiej
 • BM2A_U26
  jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań w instytutach naukowo-badawczych; zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych; podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji