Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Modelowanie procesów technologicznych
Learning outcome:
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Connections with FLO:
  • CE1A_K07
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy