Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Degradation of engineering materials
Learning outcome:
Umie zastosować właściwe metody ograniczające degradację materiałów inżynierskich
Connections with FLO:
 • CB1A_U15
  potrafi formułować i rozwiązywać zadania inżynierskie stosując metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
 • CE1A_U10
  potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, stworzyć stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski
 • TC2A_U23
  Potrafi oszacować aspekty ekonomiczne podejmowanych działań inżynierskich
 • TC1A_U05
  potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych
 • IM1A_U20
  Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne