Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Metody wytwarzania barwnych szkieł i emalii
Learning outcome:
Student zna operacje i procesy technologiczne wytwarzania szkieł i emalii
Connections with FLO:
  • CE1A_W10
    ma poszerzoną wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych
  • TC1A_W05
    ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemicznej
  • IM1A_W04
    Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu chemii obejmującą chemię ogólną, chemię nieorganiczną, chemię organiczną, chemię fizyczną, chemię ciała stałego, niezbędną do opisu przemian fizykochemicznych substancji i ich syntezy